รักแท้ไม่ต้องแต่งแต้มเติมสี โปรโมชั่นต้อนรับหน้าฝน

ซื้อ 6 ได้อีก 2*

เงื่อนไข

1 ) ซื้อแผ่นเจลให้ความเย็น ตราเสือ (Tiger Balm Cooling Patch) จำนวน 6 กล่องหรือ 6 ซอง
(*หมายเหตุ ซื้อแผ่นเจลให้ความเย็น ตราเสือ 6 กล่อง รับฟรีแผ่นเจลให้ความเย็น ตราเสือ 2 กล่อง หรือ ซื้อแผ่นเจลให้ความเย็น ตราเสือ 6 ซอง รับฟรีแผ่นเจลให้ความเย็น ตราเสือ 2 ซอง)

2 ) กรอกข้อมูลลงในช่องด้านล่างให้ชัดเจน พร้อมทั้งอัพโหลดภาพถ่ายใบเสร็จที่มีรายละเอียดการซื้อสินค้าตามกติกา จากนั้นกด “ส่ง”

3 ) ทางบริษัทฯจะทำการตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องตามกติกาทั้งหมดท่านจะได้รับแผ่นเจลให้ความเย็นตราเสือ (Tiger Balm Cooling Patch) จำนวน 2 กล่อง (มูลค่ากล่องละ 150 บาท) หรือ 2 ซอง (มูลค่าซองละ 50 บาท)

4 ) ประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกสัปดาห์ โดยระบบจะปิดรับทุกวันอังคารและสามารถตรวจสอบชื่อของท่านในตารางรายชื่อด้านล่าง เวลา 12.00 น. ภายในวันพฤหัสบดีถัดไป

5 ) ระยะเวลากิจกรรมระหว่าง 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2561

6 ) การตัดสินของ บริษัทฯถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

รักแท้ไม่ต้องแต่งแต้มเติมสี

โปรโมชั่นต้อนรับหน้าฝน

ซื้อ 6 ได้อีก 2*

เงื่อนไข

1 ) ซื้อแผ่นเจลให้ความเย็น ตราเสือ (Tiger Balm Cooling Patch) จำนวน 6 กล่องหรือ 6 ซอง
(*หมายเหตุ ซื้อแผ่นเจลให้ความเย็น ตราเสือ 6 กล่อง รับฟรีแผ่นเจลให้ความเย็น ตราเสือ 2 กล่อง หรือ ซื้อแผ่นเจลให้ความเย็น ตราเสือ 6 ซอง รับฟรีแผ่นเจลให้ความเย็น ตราเสือ 2 ซอง)

2 ) กรอกข้อมูลลงในช่องด้านล่างให้ชัดเจน พร้อมทั้งอัพโหลดภาพถ่ายใบเสร็จที่มีรายละเอียดการซื้อสินค้าตามกติกา จากนั้นกด “ส่ง”

3 ) ทางบริษัทฯจะทำการตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องตามกติกาทั้งหมดท่านจะได้รับแผ่นเจลให้ความเย็นตราเสือ (Tiger Balm Cooling Patch) จำนวน 2 กล่อง (มูลค่ากล่องละ 150 บาท) หรือ 2 ซอง (มูลค่าซองละ 50 บาท)

4 ) ประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกสัปดาห์ โดยระบบจะปิดรับทุกวันอังคารและสามารถตรวจสอบชื่อของท่านในตารางรายชื่อด้านล่าง เวลา 12.00 น. ภายในวันพฤหัสบดีถัดไป

5 ) ระยะเวลากิจกรรมระหว่าง 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2561

6 ) การตัดสินของ บริษัทฯถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

กรอกข้อมูลลงในช่องด้านล่างให้ชัดเจน พร้อมทั้งอัพโหลดภาพถ่ายใบเสร็จที่มีรายละเอียดการซื้อสินค้าตามกติกา จากนั้นกด “ส่ง”

แบบกล่องแบบซอง

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศผลในวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน

อาทิตย์ที่ 2 : 27 ส.ค. – 31 ส.ค. 61


 

1. คุณ นภาพร แก้วสกุลทรัพย์                            เบอร์โทรศัพท์ 081-90886xx

Tiger Balm (Thailand) โทร 02-301-5597

2106 อาคาร แฟนทรี 3 ถ. สุขุมวิท แขวง พระโขนงใต้ เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

info@tigerbalm-coolingpatch.com

@2018 TigerBalm

ฆพ. 2255/2561